title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לעולה חדש

ישראל הוקמה על-מנת להוות בית בטוח ליהודים מכל רחבי העולם, ובהתאם משקיעה המדינה לא מעט משאבים כדי למשוך הנה עולים חדשים וכדי להבטיח התאקלמות מוצלחת. אחת הדרכים העיקריות היא סיוע בקבלת משכנתא לעולים חדשים בתנאים טובים במיוחד כך שהם יוכלו ליהנות מבית משלהם, שהרי זהו הבסיס החשוב ביותר לחיים חדשים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

למי מיועדות משכנתאות לעולים חדשים?

משכנתאות לעולים חדשים ניתנות ל:

* זוגות של עולים חדשים – עם או בלי ילדים

* משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא עולה חדש וכן ישנו ילד שנולד בחו"ל עוד לפני קבלת מעמד העולה

* הורה יחיד/ה עם לפחות ילד אחד (בתנאים מסוימים: כשהילד הוא בן 21 ומעלה, כשחיים עם ידוע/ה בציבור או כשבן/בת הזוג של העולה נשארו בחו"ל)

התנאים הייחודיים של משכנתא לעולים חדשים

כל המשפחות של העולים החדשים (בהתאם להגדרות הנ"ל) צוברות ניקוד, וזאת לפי הפרמטרים הבאים:

* מספר שנות ותק בארץ (השנה הראשונה מזכה ב-250 נקודות וכל שנה נוספת – עוד 50 נקודות)

* מספר הילדים במשפחה (כולל עוברים החל מהחודש הראשון ועד גיל 25, כל עוד הם רווקים) – 4 ילדים למשל "שווים" 800 נקודות.

ישנה גם תוספת של 730 נקודות לכל משפחה וכן מינימום: בשנה הראשונה 1700 נקודות ולאחר מכן 1800 נקודות.

אם אחד מבני המשפחה הינו נכה, מתווספות עוד 200 נקודות.

בהתאם לניקוד המצטבר נקבע גובה המשכנתא לעולים חדשים שניתן לקבל בתנאים מועדפים ובפרט בריבית אטרקטיבית.

שירות בצה"ל או שירות לאומי וכן שירות מילואים פעיל מגדילים את היקף המשכנתא בתנאי הזכאות.

חשוב לציין כי כל הבנקים מעניקים משכנתאות לעולים חדשים ודורשים כמובן גם הון עצמי, בשיעור של לפחות 25% מערך הנכס שאותו רוצים לקנות.

איך מקבלים משכנתא לעולה חדש בתנאים מועדפים?

על-מנת ליהנות מאותן משכנתאות לעולים חדשים בתנאים מועדפים יש לפנות למשרד השיכון בבקשה להנפקת תעודת זכאות.

חשוב לציין כי החל מ-2012 מעמד "עולה חדש" תקף לצורך קבלת הטבות במשכנתא למשך 15 שנים (ממועד העלייה לארץ).

משכנתאות לעולים מאתיופיה

משכנתא לעולים מאתיופיה ניתנת בתנאים טובים אף יותר ביחס למשכנתאות לעולים חדשים אחרים, וזאת לנוכח הקשיים הייחודיים של אוכלוסייה זו.

משכנתאות לאתיופים בתנאים מועדפים מיועדות לזוגות עד גיל 40 (שני בני הזוג) שהוריהם הגיעו לארץ מאתיופיה או שהם עצמם נולדו במדינה האפריקאית.

במהלך 2016 מקדם משרד השיכון תוכנית לפיה ניתן יהיה לקבל משכנתאות לעולים מאתיופיה בשיעור של 95% מערך הדירה – 65% כהלוואה מטעם המדינה שאת חלקה יצטרכו העולים להתחיל להחזיר מיד וחלק אחר יוחזר רק החל מבעוד 20 שנה) ועוד 30% כמשכנתא מבנק כזה או אחר.

תנאי לקבלת משכנתא לעולי אתיופיה הוא רכישת דירה באחד מבין הישובים שמשרד השיכון מייעד לאוכלוסייה זו (רשימה מפורטת ניתן למצוא באתר משרד השיכון או כשפונים למומחים בתחום המשכנתאות לקבל ייעוץ מקצועי בדרך למשכנתא במסלול הכי משתלם ובבנק שהכי כדאי לעבוד איתו).

ייתכן ויעניינו אתכם כם כתבות הבאות:

משכנתא כנגד נכס קיים
משכנתא כנגד נדל"ן
משכנתא למוגבלים בבנק
משכנתא למוגבלים בבנק
הגדלת משכנתא
הגדלת משכנתא
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא למסורבי בנקים