title
לחצו להתקשרות:


משכנתאות לתושבים חוזרים

כמו רוב אזרחי ישראל, גם תושבים חוזרים מבקשים להגיע לבית משלהם שיעניק להם את היציבות הנדרשת אחרי השיבה לארץ. למעשה, אחרי המעבר לחו"ל לפרק זמן משמעותי ואז ההגירה חזרה ארצה היציבות חשובה אפילו יותר, ומאחר שברוב המקרים קשה עד בלתי אפשרי לרכוש דירה בלי הלוואה בקנה מידה משמעותי, ישנו ביקוש נרחב למשכנתאות לתושבים חוזרים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

האם המדינה מסייעת לתושב חוזר לקבל משכנתא?

לא.

אמנם למדינה יש אינטרס שאזרחים שעזבו אותה ישובו אליה, ובהתאם ישנן הטבות רבות המוענקות לתושבים חוזרים (וביניהן כדאי להדגיש את האפשרות לקבל הלוואה של עד 100,000 ש"ח מהקרן לפיתוח עסקי לעולה חדש השייכת למשרד לקליטת עלייה) – אולם משכנתא לתושב חוזר אינה אחת מהן.

האם ניתן לקבל משכנתא לתושב חוזר בתנאי הלוואת זכאות?

כן.

כמו כל אזרח ישראלי, גם תושבים חוזרים יכולים לפנות למשרד השיכון בבקשה לקבל תעודת זכאות למשכנתא – תעודה המעניקה אפשרות לקבל משכנתא בתנאים מועדפים (מבחינת שיעור הריבית ותנאי ההחזר).

הפרמטרים העיקריים על-פיהם נקבע האם אותם תושבים חוזרים אכן יכולים לקבל למשכנתא בתנאי זכאות ואם כן מהו הסכום המקסימלי של משכנתא זו הם: מספר שנות הנישואין (או הגיל, אם מדובר ברווק/ה מעל לגיל 30), מספר הילדים אם ישנם, מספר האחים והאחיות של מבקש/י הזכאות, תקופת השירות הצבאי או הלאומי ועוד.

עוד כדאי לדעת שאם הדירה הנרכשת היא במקום המוגדר כאזור עדיפות לאומית ניתן ליהנות מתוספת לזכאות או אפילו מענק.

חשוב לציין שבדרך כלל הסכום המקסימלי לקבלת משכנתאות לתושבים חוזרים בתנאי הלוואת זכאות לא מספיק לרכישת דירה חדשה, כך שעל החלק של המשכנתא הניתן בתנאי הזכאות יש להוסיף עוד משכנתא "רגילה".

איך תוכלו למצוא משכנתאות לתושבים חוזרים בתנאים טובים במיוחד?

במקרים של חיפוש אחרי משכנתאות לתושב חוזר מומלץ במיוחד לערוך סקר שוק מקיף בין כל הגופים הפיננסיים המעניקים הלוואות ארוכות טווח לצורך רכישת נדל"ן, ובין כל מסלולי המשכנתאות, ולהשוות בתשומת לב מוקפדת בין תנאי ההחזר ובין הריביות השונות המוצעות לכם.

קבלת ייעוץ מקצועי ממומחים בתחום המשכנתאות עשויה להוזיל משמעותית את עלות המשכנתא ולהבטיח תמהיל נכון עבור כל תושב חוזר כמו גם תנאי החזר אופטימליים.

מהם התנאים לקבלת מעמד "תושב חוזר"?

גם אם אין משכנתא לתושבים חוזרים, עדיין ישנן כאמור הטבות אחרות וכדאי לפנות למשרד הקליטה כדי לקבל מעמד של תושב חוזר.

התנאים לכך הם שהות של לפחות שנתיים בחו"ל עם ביקורים בארץ בהיקף מצטבר של לא יותר מ-4 חודשים במהלך השנתיים האחרונות.

מי ששהו בחו"ל במסגרת שליחות מטעם אחד ממוסדות המדינה (כולל הסוכנות היהודית, קק"ל וכו') יזכה למעמד של תושב חוזר רק אחרי פרק זמן של לפחות 5 שנים במדינה אחרת.

ייתכן ויעניינו אתכם כם כתבות הבאות:

משכנתא כנגד נכס קיים
משכנתא כנגד נדל"ן
משכנתא למוגבלים בבנק
משכנתא למוגבלים בבנק
הגדלת משכנתא
הגדלת משכנתא
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא למסורבי בנקים