title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לבני הגיל השלישי

משכנתא, כידוע, היא הלוואה לטווח ארוך, לפעמים אפילו 25-30 שנה, כך שברגע הראשון משכנתא לבני 70 ומעלה, או משכנתא לבני 60 ומעלה ואפילו משכנתא לבני 50 ומעלה נתפשת כבלתי אפשרית – שהרי תוחלת החיים הממוצעת כיום מעמידה בספק את היכולת של הלווים להחזיר את ההלוואה, ועוד לפני כן נשאלת השאלה למה לאדם בגיל השלישי להיכנס לעסקה מורכבת ולהתחייב להוצאה חודשית גבוהה גם כשלפחות בחלק מהזמן הוא מן הסתם כבר יהיה מחוץ למעגל העבודה.

אבל, מסתבר, שהרעיון של משכנתא לגיל שלישי אינו כה חריג: עפ"י סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ-11% מבעלי המשכנתאות הם בני 67 ומעלה, ועוד 43% שייכים לקבוצת הגיל 41-66 ובאופן טבעי לפחות חלק מהם כבר עברו את גיל 50.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

משכנתא לגילאים מבוגרים – לזמן קצר יותר

המאפיין הבולט ביותר של משכנתא לגיל מבוגר הוא שתקופת ההחזר קצרה יותר משמעותית: אם משכנתאות לגילאים צעירים יותר ניתנות ל-20-25 ואפילו 30 שנה, הרי שכשמדובר על משכנתא לבני 50 ומעלה סביר להניח שפרק הזמן המקסימלי יעמוד על 15 שנים ובמקרים של משכנתאות לבני 70 ומעלה פריסתה של ההלוואה תהיה ל-5 עד 10 שנים לכל היותר.

מתי כדאי לבקש משכנתא לבני 60 ומעלה?

ישנם שני גורמים עיקריים לפנייה לבנק כדי לקבל משכנתא לגיל מבוגר: האחת, רצון לעזור לילדים שכבר גדלו ורוצים ליהנות גם הם מדירה משלהם, והשנייה רצון לשפר את תנאי הדיור מתוך הבנה שממילא החיים קצרים וחבל שלא למצות אותם וליהנות מאיכות חיים מקסימלית.

לפי מה מחושב הסכום המקסימלי של משכנתא לגיל מבוגר?

הפרמטרים העיקריים אותם בוחנים הבנקים בבואם להעניק משכנתא לבני 50 ומעלה או למבוגרים יותר הם היקף ההון העצמי, ההכנסה החודשית ובעיקר הרכב ההכנסה החודשית – אם חלק נכבד ממנה מבוסס על שכר עבודה הרי שהבנק יהיה חייב לקחת בחשבון את העובדה שתוך שנים לא רבות ההכנסה החודשית תפחת. יחד עם זאת במקרים רבים ניתנת גם משכנתא לגימלאים, ובפרט אם יש להם הכנסות שאינן מבוססות על עבודה (סיוע קבוע מהמדינה, נכסים מניבים וכו').

ביטוח חיים במסגרת משכנתא לבני 70 ומעלה

כל משכנתא מחייבת ביטוח חיים של הלווה, כך שאם ילך לעולמו בטרם פרע את ההלוואה ויורשיו יתקשו לשלם את ההחזרים חברת הביטוח תעשה זאת במקומם.

במקרים של משכנתא לגילאים מבוגרים (מעל גיל 55), עלות ביטוח החיים הופכת גבוהה במידה משמעותית – אופציה אחת היא לצרף את אחד הילדים ולבטח את חייו לטובת המשכנתא, ואופציה שניה היא לערוך סקר שוק מקיף כדי למצוא ביטוח חיים משתלם גם בגיל מבוגר.