title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לצעירים

רוב הזוגות הצעירים, באופן טבעי, חולמים על בית משלהם. בדרך כלל זהו חלום מפורט מאוד מבחינת הלוקיישן, גודל הדירה, חיפויי הקיר במטבח והתמונות בחדר הילדים – אבל במציאות של ימינו, אחרי שבעשור האחרון מחירי הדיור הכפילו את עצמם, לא קל לממש את החלום.

אבל גם אם קשה, הדבר אפשרי: עם הון עצמי ממגוון מקורות, משכנתא לזוגות צעירים ופשרה לפחות לגבי חלק ממרכיבי החלום, תוכלו גם אתם להגיע לדירה ראשונה שגם תהיה לגמרי שלכם וגם תאפשר בהמשך הדרך מינוף כלכלי.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

המקורות השונים של הון עצמי לדירה ראשונה

עוד לפני חיפוש משכנתא לזוג צעיר, יש לצבור הון עצמי, שכן על-מנת שהבנק יאשר בקשה למשכנתא ישנו צורך בהון עצמי מינימלי בשיעור של 25% מערך הנכס אותו רוצים לקנות.

המקור הראשון של הון עצמי המאפשר לקבל משכנתא לצעירים הוא ההורים משני הצדדים. בחלק מהמקרים הם מעניקים לזוג הצעיר סכומי כסף שחסכו ובמקרים אחרים הם לוקחים משכנתא על נכס קיים (שבבעלותם, כמובן) ומעבירים את הכסף לילדיהם.

מקור שני הוא חסכונות של הזוג הצעיר עצמו, כולל פיקדונות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכו'.

בחלק מהמקרים ניתן להגדיל את ההון העצמי באמצעות "הלוואת קבלן" – כשהיזם שבונה את הדירה בה מעוניין הזוג הצעיר מעניק גם הוא הלוואה לטובת רכישתה.

מקור נוסף של הון עצמי לדירה הראשונה הוא הלוואה, שאותה ניתן לקבל הן מבנקים שונים מזה שנותן את המשכנתא והן מחברות מימון חוץ בנקאי. חשוב להדגיש כי זהו פתרון שטמון בו גם סיכון (שכן צריך להחזיר גם את אותה משכנתא לזוגות צעירים וגם את ההלוואה), ובהתאם אם אתם בוחרים בו מומלץ בחום לעשות זאת רק לאחר התייעצות עם מומחים אובייקטיביים ומנוסים בכל הקשור למימון דירה ראשונה.

באופן כללי בחירת דירה זולה יחסית, גם אם אינה בדיוק בית חלומותיכם, מקטינה גם את ההון העצמי הדרוש ובכך מקרבת אתכם למטרה האמיתית: נכס משלכם שמאפשר לכם להפסיק לשלם שכירות, וגם בעתיד למנף אותו לטובת בית שקרוב יותר לחלום.

משכנתא לזוג צעיר עם תעודת זכאות

זוגות צעירים רבים יכולים לקבל משכנתא בתנאים מועדפים, וזאת עם תעודת זכאות אותה מנפיק משרד השיכון.

משכנתאות לזוג צעיר בעל תעודת זכאות ניתנות אף הן ע"י הבנקים, אולם בתנאים מועדפים בזכות הסיוע של המדינה.

היקף הסיוע, גובה המשכנתא ותנאי ההחזר של כל משכנתא לצעירים נקבעת עפ"י הניקוד המצטבר של בני הזוג. נקודות ניתנות עבור כל שנת נישואין, עבור כל ילד, עפ"י מספר האחיות והאחיות של מבקשי המשכנתאות וכן ישנן תוספות לניקוד בעבור שירות צבאי או אזרחי, שירות מילואים פעיל, נכות וקניית דירה באזורי עדיפות לאומית.

ברוב המקרים גובה המשכנתא לזכאים אינו מכסה 75% מעלות הדירה (כלומר התוספת להון העצמי הקיים), כך שנדרשת גם משכנתא בתנאים רגילים – עוד סיבה להעדיף נכסים זולים יחסית, שעבורם ניתן לקחת משכנתאות לזוגות צעירים בסכום נמוך וכך גם ההחזר לא מכביד יתר על המידה על המשפחה שנמצאת בראשית דרכה.