title
לחצו להתקשרות:


הלוואת משכנתא למוגבלים בבנק

לקוחות מוגבלים בבנק תמיד יתקלו בסירוב לבקשת הלוואה או משכנתא בנקאית. מדובר בכל סוג של משכנתא, הן משכנתא למוגבלים בבנק לרכישת דירה והן הלוואת משכנתא כנגד נכס נדל"ן קיים. גם פנייה לגופים חוץ בנקאיים שעיסוקם הוא הלוואות ומשכנתאות חוץ בנקאיות, לא תזכה תמיד להתייחסות חיובית. מהי המשמעות האופרטיבית של הגבלה בחשבון הבנק? מה גורם לבנקים להימנע מאישור משכנתאות למוגבלים בחשבון הבנק, כולל גם הלוואות כנגד נכסים? כיצד והיכן ניתן להשיג משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים בבנק? במאמר שלפניכם נרחיב את היריעה בנושא משכנתאות למוגבלים בבנק.

אם אתם מעוניינים לרכוש דירה חדשה אבל בקשתכם לקבלת משכנתא בנקאית נדחתה על ידי הבנק בעקבות הגבלה בחשבון, זה בדיוק המקום עבורכם. היועצים הפיננסיים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל הארץ ומסייעים, בין השאר, גם במציאת משכנתא מתאימה ללקוחות מוגבלים בבנק. הם יעשו כל שביכולתם למצוא עבורכם משכנתא חוץ בנקאית לרכישת דירה, בהתאמה ליכולות ולצרכים שלכם. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או בטלפון בשעות העבודה המקובלות. המקור למשכנתא אופטימלית פועל בכל רחבי הארץ. צרו קשר כעת ונחזור אליכם בהקדם.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הגבלה בחשבון הבנק ומשמעותה

חשבון מוגבל בבנק הוא חשבון שלא ניתן לפעול בו באמצעות המחאות (צ'קים). חסימת האפשרות לפעול בחשבון באופן האמור איננה תוצאה של גחמה או זהירות יתר מצד הבנקים. מדובר בהנחיה גורפת של בנק ישראל, שלא ניתן להתעלם ממנה, לעקוף אותה או לשנות אותה. במצב של הגבלה בחשבון, שום המחאה המגיעה לפירעון בחשבון, לא תאושר. למען הסר ספק – מדובר בהימנעות מאישור, גם במקרים שבחשבון יש סכום כסף מספיק לפירעון השיק וגם במקרים שלמעט ההגבלה בחשבון, ההתנהלות של הבעלים היא למופת. הגבלה בחשבון הבנק גורמת גם לכדי רישום BDI שלילי, שהוא כשלעצמו משפיע על דירוג האשראי של הלקוח.

בנוסף למגבלה הזאת, מי שהם בעלי החשבון או מורשי חתימה בו, לא יורשו לפתוח חשבון בנק חדש או לפעול בחשבון כזה באמצעות המחאות. עם זאת, אם מי שרשום בחשבון מוגבל כמורשה חתימה מסיר את ההרשאה ומנתק את הקשר שלו עם החשבון, מתפוגגת גם ההגבלה כנגדו. בנוסף, הן בעל החשבון והן מורשי חתימה אינם מנועים מלהמשיך לפעול בחשבונות קיימים אחרים, שאין עליהם הגבלה.

מתי חשבון בנק הופך למוגבל

חשבון בנק הופך למוגבל, אם במהלך תקופה של שנה אחת סורבו 10 צ'קים המשוכים על החשבון, מפאת חוסר כיסוי מספיק. המונח המדויק שהבנקים משתמשים בו הינו "א.כ.מ." – ראשי תיבות של "אין כיסוי מספיק". אם המחאה הוחזרה מכל סיבה אחרת, היא לא תחשב במניין ההמחאות ללא כיסוי. עם הסיבות להחזר המחאות ניתן למנות: חתימה חסרה; מספר בספרות איננו תואם למספר במילים; המחאה הופקדה טרם זמנה; המחאה הופקדה באיחור; חסרה חתימה מאחורי ההמחאה; המחאה מבוטלת.

עם זאת, יש להדגיש כי במרבית המקרים, גם המחאה פגומה עלולה להיכלל ברשימת ההמחאות בדרך להגבלת החשבון. הדבר עלול לקרות אם ברגע הפקדת ההמחאה לא הייתה בחשבון יתרה מספיקהלפירעון הצ'ק, אילו הצ'ק היה תקין. רק המחאה שהופקדה טרם זמנה או מאוחר מדיי, לא תיכנס למניין ההמחאות להגבלה.גם כאן, הנחיות בנק ישראל החמירו עם השנים. זאת, לאחר שבעלי חשבונות בעייתיים יצרו מצגי שווא. למשל – ביטול המחאה יום לפני ההפקדה, במטרה למנוע ספירה שלה בין ההמחאות להגבלה בחשבון.

מוגבל חמור

בעל החשבון הופך למוגבל חמור, אם בתוך שלוש שנים מתום תקופת ההגבלה (שנמשכת שנה אחת), שוב חוזרים 10 צ'קים בשנה אחת. במקרה הזה, בעל החשבון מנוע מלהשתמש בחשבון בנק שלו, כמו גם בכל חשבון בנק אחר.

אם לסכם בקצרה – הגבלה בחשבון נוגעת לחשבון המוגבל עצמו ולפעילות בו, בעוד הבעלים רשאי לפעול בחשבונות אחרים. הגבלה חמורה בחשבון חלה על בעל החשבון – אבל בצורה גורפת. הוא מנוע מלהשתמש בחשבון בנק מכל סוג שהוא, עד תום תקופת ההגבלה.

משמעות ההגבלה בחשבון בפועל

מרגע שחשבון בנק כל שהוא הופך למוגבל, אסור בתכלית לבעל החשבון למסור לעסק או לאדם פרטי המחאה המשוכה על החשבון המוגבל. מסירת המחאה בזמן כזה, משמעותה היא הונאה – לא פחות.  עם זאת, הנחיות בנק ישראל והחוק במדינת ישראל אינם כופים על הבנקים לנקוט סנקציות מעבר למגבלה שצוינה לעיל.

משכנתא לבנייה עצמית
משכנתא לבנייה עצמית
משכנתא לשיפוץ מבנה מסחרי
שיפוץ מבנה מסחרי
משכנתא או הלוואה לשיפוצים
משכנתא הלוואה לשיפוצים
משכנתא לשיפוץ מפעל יצרני
שיפוץ מפעל יצרני

למרות זאת, נחסמת במקרים רבים בפני הלקוח המוגבל גם האפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי או לקבל הלוואות או אשראי באמצעות בנק. ואם הלוואות הוא איננו יכול לקבל – על אחת כמה וכמה משכנתא לרכישת דירה או הלוואת משכנתא כנגד משכון נכס.

ההיגיון מאחורי הצעדים שנוקטים הבנקים הוא ברור: לקוח שהגיע למצב שבו המחאות הוחזרו מפאת חוסר כיסוי, יהיה שקוע, ככל הנראה, גם בבעיות פיננסיות אחרות – מינוס גבוה בחשבון, הוראות קבע שחזרו, הלוואות שלא נפרעו ועוד. החזר ההמחאות, על פי תפיסת הבנקים, הוא רק סימפטום המצביע על כשל כללי בניהול החשבון. לפיכך, הגבלה בחשבון היא מעין הקש ששבר את גב הגמל. לאחריה יתחיל תהליך הדרגתי של השתקת החשבון המוגבל.

כיצד נוטלים משכנתא למוגבלים

חלק מהסנקציות שנוקטים הבנקים נגד לקוחות מוגבלים, הוא הימנעות גורפת מאישור משכנתא בנקאית ללקוחות כאלה. הימנעות מאישור משכנתא נתמכת במובן מסוים על ידי בנק ישראל. הנחיות בנק ישראל בנושא משכנתאות נועדו למנוע מהבנקים להעניק משכנתאות בסיכון גבוה. כיון שהחזרת המחאות מרמזת על הסיכון הכרוך בעשיית עסקאות עם הבעלים שלו, הרי שגם משכנתא בסיכון גבוה לא תקבל אישור ותידחה על הסף.

משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים

לעומת הבנקים, שידיהם כבולות בגלל הנחיות בנק ישראל, הרי שגופים חוץ בנקאיים המעניקים הלוואות משכנתא, זוכים לחו]ש רב יותר. מבחינתם, חלק מהנחיות בנק ישראל הינו בגדר המלצה בלבד. גם כאן ההיגיון ברור: התמוטטות של בנק עלולה לגרום נזק כלכלי עצום עם גלי הדף למדינה כולה. גוף חוץ בנקאי שיתמוטט עלול לקרוס ברעש גדול – אבל בלא שגרם נזק כבד מדיי ברמה הלאומית.

משכנתא חוץ בנקאית לרכישת דירה

משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים לרכישת דירה עשויה להיות מאושרת, אם כי לא בקלות יתרה. למלווים ברורות הסכנות האורבות מהלווה הבעייתי. לפיכך האופציה להלוות לו כסף בעודו שקוע בבעיות איננה מלבבת. גם אם תאושר משכנתא לרכישת בית חדש, תנאי ההלוואה יהיו הרבה פחות טובים מאלה של משכנתא בנקאית, או משכנתא חוץ בנקאית רגילה.

הלוואת משכנתא למוגבלים כנגד נכסים

לקוח מוגבל המעוניין לקחת הלוואת משכנתא כנגד נכס קיים, לגלות שגם כאן הבנקים חוסמים עבורו את האפשרות הזאת. מצד שני, נטילת הלוואת משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכס קיים יכולה להיות מאושרת בקלות יחסית. זאת, גם אם הלקוח שנוטל את ההלוואה הוא לקוח מוגבל בבנק.

תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה כאמור הוא, שהנכס שכנגדו ניתנת המשכנתא הוא נקי ממשכנתא, או שקיימת תמורתו משכנתא נמוכה. במקרה השני, הדרך המועדפת להלוואה הינה ביצוא מיחזור משכנתא למוגבלים. הנכס האמור ישמש בטחון כנגד המשכנתא. את הסכום שיתקבל יכולים בעלי הנכס לנצל באופ המתאים להם ביותר. עם זאת, הלוואה כזאת הינה דרך נאותה להיחלץ ממצב פיננסי בעייתי, להחזיר חובות אישיים או עסקיים ולחזור לפעילות רגילה, בלי חובות מיותרים ובלי דאגות פיננסיות מיותרות. למעשה, מדובר בנטילת הלוואה לכל מטרה, תוך שעבוד הנכס הקיים כערבות כנגד ההלוואה.

תנאי משכנתא והחזרים

תנאי משכנתא למוגבלים בבנק מותאמים לכל לווה בהתאם לנתונים הספציפיים שלו. לצורך כך נלקחים בחשבון גובה ההכנסה נטו של כל החתומים על המשכנתא וקיומו של נכס נדל"ן כערבות עבור הלוואת המשכנתא. נכס הנדל"ן, כפי שכבר הוזכר, חייב להיות נקי ממשכנתא. בנוסף, לוקחים הלווים בחשבון את גובה ההתחייבויות לטווח ארוך שיש לנוטלי המשכנתא ואת ההתנהלות הכספית הכללית שלהם. ההגבלה בחשבון הבנק נלקחת בחשבון, אבל רק כאחד הפקטורים בדרך להחלטה.

בהתאם לנתונים המצטברים, נקבעים התנאים הספציפיים של המשכנתא: גובה ההלוואה, פרישת התשלומים, תנאי הריבית וההצמדה למדד. לנוטלי המשכנתא יש, כמובן, אפשרות לנהל משא ומתן על התנאים. עם זאת, מלכתחילה ברור שהם יהיו הרבה פחות טובים מאלה הנהוגים בבנקים, או מאלה שמציעים גופים חוץ בנקאיים ללווים שאינם מוגבלים בחשבון הבנק.

יועצי המשכנתאות המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית מציעים ללקוחות מוגבלים בבנקים, כמה וכמה אפשרויות: עם האפשרויות הללו ניתן למנות השגת משכנתאות למוגבלים בבנק, משכנתא למסורבי משכנתא או משכנתא לבעלי שיקים חוזרים. המומחים של המקור למשכנתא אופטימלית ימצאו עבורכם את המשכנתא המתאימה ביותר וילוו אתכם עד לסיום המוצלח של הליך נטילת המשכנתא. בנוסף, ניתן לקבל ליווי וייעוץ גם בכל הכרוך בנושא מחיקת חובות בהוצל"פ, חיסול חובות עסקיים ואישיים וחזרה להתנהלות פיננסית מול הבנק. התנהלות מול הבנק עשויה לחסוך ממון רב ולהקל מאד את ההתנהלות הפיננסית הכללית. כדאי ליצור קשר עוד היום ולעשות את הצעד הראשון בדרך לנטילת משכנתא למוגבלים בבנק.