title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לאם חד הורית / גרושים

אחד המאפיינים הבולטים בעולם של ימינו הוא המנעד הרחב של המשפחות, ובפרט ישנם לא מעט גרושים, גרושות ואימהות חד הוריות (וגם אבות שהם הורים יחידים, אם כי פחות) שהרי לא תמיד "טובים השניים מן האחד".

יחד עם זאת בתחום הכלכלי כן ישנה עדיפות לזוג, ובפרט קשה יותר לקבל משכנתא לגרוש, גרושה או אם חד הורית – גם אם המדינה מסייעת לאמהות חד הוריות, הבנקים מערימים קשיים על מתן משכנתאות להורים יחידים וגם משכנתאות לגרושים וגרושות הן לא מוצר פיננסי שהבנק שמח למכור.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

משכנתאות לגרושות ולגרושים

עפ"י מחקרים שונים, הבנקים נוטים לסרב לבקשות של משכנתאות לגרושים וגרושות בשיעור גבוה יותר ביחס לבקשות של זוגות נשואים לקבל משכנתא, ובחלק גדול מהמקרים גם ביחס לשיעור הסירובים לבקשות של משכנתא לרווקים.

בנוסף, גם כשכבר מאושרות בקשות של משכנתאות לגרושות או גרושים, בדרך כלל תנאי ההחזר פחות טובים והאדם שיצא לדרך חדשה וזקוק בין השאר למקום חדש לגור בו (ומאחר שהמשפחה גם כך עברה טלטלה, ישנה עדיפות לרכישת דירה על פני שכירתה) מגלה שהוא נדרש לשלם ריבית גבוהה יותר ובהתאם ההחזרים החודשיים מכבידים יותר.

בחלק מהמקרים נדרש סוג אחר של משכנתא לגרוש או גרושה: אם דירה שהייתה רשומה על שם שני בני הזוג עוברת לחזקתו הבלעדית של אחד מהם (לרוב האישה, אך לא בהכרח), נוצר צורך במחזור משכנתא. גם במסגרת מחזור משכנתא לאחר גירושין עלול הבנק להערים קשיים ולדרוש החזרים גבוהים שמקשים מאוד על ההתאוששות הכלכלית בעקבות המשבר המשפחתי – כך שבכל מקרה של בקשת משכנתא לגרושה כדאי להסתייע במומחים בתחום כדי להגיע לפתרון המתאים ביותר והזול ביותר.

משכנתאות להורים יחידים

כשישנו צורך בקבלת משכנתא להורה יחיד (ההגדרה שמחליפה את המונח שהיה נפוץ פעם, אם חד הורית) המדינה מסייעת באמצעות הבטחת תנאים נוחים לפחות על חלק מהסכום הנדרש לרכישת דירה.

גובה המשכנתא להורים יחידים נקבע עפ"י הניקוד המצטבר של כל הורה. הפרמטרים המרכיבים את הניקוד הם מספר שנות ההורות, מספר הילדים עד גיל 21 אשר מתגוררים עם ההורה (כולל עובר החל מהחודש ה-5 להריון), ומספר האחים והאחיות של ההורה היחיד אשר גרים בארץ. נכים מקבלים תוספת לניקוד המצטבר, וגם שירות צבאי או לאומי מגדיל את הניקוד.

משכנתא לאם חד הורית ניתנת ע"י הבנקים השונים כשלצורך מימוש ההטבות שמעניקה המדינה יש להצטייד בתעודת זכאות אותה מנפיק משרד השיכון.

יש להדגיש כי למרות התמיכה הממשלתית, במקרים רבים הבנקים מסרבים להעניק משכנתאות לאמהות חד הוריות, ובנוסף משכנתא להורה יחיד עלולה להינתן בריבית גבוהה ובתנאים פחות אטרקטיביים – כך שגם להורים יחידים מומלץ להיעזר במומחי משכנתאות אובייקטיביים כדי להגיע לדירה משלהם בתנאים המשתלמים ביותר.