title
לחצו להתקשרות:


הלוואה או הגדלת משכנתא

חובות גדולים פירושם גם החזר חודשי גבוה, המעיק על התקציב המשפחתי ועלול לדרדר את המצב הכלכלי. אילו דרכים קיימות לטיפול בחובות גדולים שהצטברו? אילו אופציות קיימות לפרישת החובות? מה היתרונות של הגדלת משכנתא על פני פתרונות אפשריים אחרים? בשורות הבאות נשיב לשאלות דלעיל ונסקור את האופציות לפרישת החובות – נטילת הלוואה חוץ בנקאית ומנגד הגדלת משכנתא.

אם יש לך חובות גדולים ויש לך התלבטות באשר לדרך הנכונה לטפל בהם, זה המקום עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה הרגילות. אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית יסייעו לך במציאת פתרונות הולמים לבעיות הפיננסיות שלך.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואה, הגדלת משכנתא ופרישת חובות

צבירת חובות גדולים איננה מתרחשת בבת אחת. מדובר בתהליך ארוך ועקבי של הצטברות זוחלת של חובות. ואולם הימנעות ממציאת פתרון הולם לחובות בעוד מועד, עלולה להעמיד את החייבים בפני שוקת שבורה. הבנקים עלולים לעצור את האשראי כמעט בלי אזהרה מוקדמת. גם חברות האשראי עלולות להימנע מהגדלת האשראי, דווקא בזמן הגרוע ביותר.

אלה וגם אלה יציעו הלוואות בנקאיות או הלוואת משכנתא לסגירת המינוס, בתנאים שאינם אטרקטיביים בלשון המעטה. אבל ההלוואות הללו עלולות לדרדר עוד יותר את המצב. זאת, כיון שהחזרי ההלוואות עלולים להעיק יתר על המידה על התקציב המשפחתי ולגרום לחריגות חוזרות ונשנות, שידרשו עוד הלוואה. בעקבות ההלוואה הזאת החריגות יגדלו, מה שידרוש עוד הלוואה – וחוזר חלילה.

פתרונות אפשריים- – הלוואה או משכנתא

נטילת הלוואות לכיסוי המינוס בחשבון היא סוג של כיבוי שריפות. ההלוואה הזאת מביאה, כפי שכבר הוסבר לעיל, להקלה זמנית בלבד. בתוך זמן קצר המצב הופך למסובך יותר מאשר קודם והמשבר הולך ומעמיק. לפיכך, המסקנה המתבקשת הינה שיש צורך במציאת פתרון כולל שיפחית את ההוצאות, יגדיל את ההכנסה הפנויה ויאפשר התנהלות תקינה.

הפחתת הוצאות

בכל תקציב משפחתי קיימות הוצאות בלתי נחוצות שניתן לוותר עליהן. השאלה היא מה רמת ההוצאות הללו, ומה תהיה התוצאה של הימנעות מהן. בחינה מדוקדקת של התקציב תציף את ההוצאות הללו. לעיתים התמונה ברורה – למשל אם קיימות הוצאות מופרזות על בילויים, נסיעות לחו"ל וכיוצא באלה. במקרים אחרים התוצאה פחות ברורה ויש לבחון אותה לעומק.

חלוקת החוב הקיים לתשלומים קטנים

בשלב הבא אחרי בחינה מדוקדקת של ההוצאות, הינו חלוקה של החוב הקיים לתשלומים קטנים ככל האפשר. זאת, במטרה למנוע את ההשפעה שלהם על התקציב המשפחתי. חלוקת החוב לתשלומים יכולה להתבצע באמצעות הלוואה, או באמצעות הגדלת משכנתא.

החסרונות של הלוואה שאיננה משכנתא

נטילת הלוואה לכיסוי המינוס בבנק עשויה לסייע, כאמור, אך ורק אם היא באה כחלק מתכנית לקיצוצים אגרסיביים בהוצאות. אחרת, החסרונות של הלוואה כזאת גדולים מהיתרונות שלה. להלך רשימת החסרונות של הלוואה בנקאית לסגירת המינוס:

ריבית גבוהה

מי שנוטל הלוואות מהסוג הזה הם בדרך כלל אנשים שאינם מצליחים, מסיבות שונות, לשמור על האיזון בין ההכנסות להוצאות. ההלוואות הללו נלקחות כשהמצב ממש בכי רע, וללווים אין ממש ברירה אחרת. במצב הזה, הריביות שהבנקים או גופים חוץ בנקאיים אחרים ייקחו מהלווים תהיינה גבוהות מאד. במצב של אינפלציה כמעט אפסית, כזאת הקיימת בישראל מזה כמה וכמה שנים, ריבית של בין 7% ל-10% היא בהחלט גבוהה. הסיבה לכך פשוטה – הריבית מגלמת את הסיכון שהמלווים נוטלים על עצמם. ללווים בדרך כלל אין בטחונות כנגד ההלוואה, מה שמגדיל את הסיכון – ואיתו את הריביות.

מספר תשלומים נמוך

הלוואה מהסוג האמור נפרשת על פני חמש שנים, כלומר 60 תשלומים לכל היותר. רק לעיתים רחוקות מסכימים המלווים לפרוש את ההלוואה על פני תקופה ארוכה יותר וגם זאת, תוך הגדלה משמעותית של הריביות וההצמדה. ההחזרים הגבוהים ישפיעו על ההכנסה הפנויה בצורה שלילית ביותר, מה שרק יגדיל את הצורך בהלוואה חדשה בתוך זמן קצר יחסית, וחוזר חלילה כפי שתואר לעיל.

לחץ על הלווים

הן הבנקים והן גופים חוץ בנקאיים המעניקים הלוואות לסגירת המינוס, עושים זאת בידיעה ברורה שחלק ניכר מהלווים אינם מכלכלים את צעדיהם בתבונה. זאת הסיבה שברגע שמתחילות הבעיות, המלווים נוטים להפעיל לחץ בלתי מתון כלל ועיקר על הלווים. ברור לגוף שהלווה את הכסף שבלי הפעלת לחץ כזה, הסיכויים שלו לקבל בחזרה את מלוא כספו, כולל הריביות, הם קלושים ביותר. מהבחינה הזאת, הבנקים אינם יוצאים מן הכלל וגם הם נוטים לפעול בדיוק באותן השיטות

השפעה על האובליגו

נטילת הלוואה מהבנק, משפיעה מאד על האובליגו ומקטינה את כושר התמרון של הלווה. אפשרות נוספת היא נטילת הלוואות חוץ בנקאיות. הלוואה כזאת, ובמיוחד אם נלקחה באמצעות יועצים או חברות דוגמת המקור למשכנתאות והלוואות, לא תשפיע על האובליגו. עם זאת, הריביות בגינה עלולות להיות גבוהות יחסית. זאת, כיון שלפני העברת הכספים מבצעים המלווים בדיקה מהירה של הלווים. ככל שמצבו של הלווה בעייתי יותר, כך הריביות ותנאי ההלוואה לא ייטיבו איתם.

יתרונות משכנתא כנגד נדל"ן

נטילת משכנתא כנגד נכס נדל"ן קיים עשויה לחסוך חלק ניכר מהבעיות שתוארו לעיל. להלן היתרונות העיקריים של משכנתא כאמור:

ריביות נמוכות

כיון שמדובר בהלוואה שניתנת תמורת ערבות ממשית, הריביות שישולמו תמורתה תהיינה נמוכות מאד יחסית לכל הלוואה אחרת. מדובר בריביות המקובלות על משכנתאות, או ריביות גבוהות מעט יותר. בכל מקרה, אין מדובר בריביות דו ספרתיות, כפי שעלולות להיות בהלוואות אחרות.

מספר תשלומים גדול

כיון שהגדלת משכנתא היא למעשה נטילת משכנתא חדשה וסגירת הישנה, מספר תשלומי ההחזר יהיה גדול מאד יחסית להלוואה רגילה. ניתן לפרוש הלוואת משכנתא על פני עשר שנים, חמש עשרה שנה ואפילו יותר. מצד אחד, תשלומי הריבית יהיו נמוכים יחסית. מצד שני, התשלומים החודשיים יהיו קטנים, ולא יעיקו על התקציב המשפחתי.

סכום הלוואה גבוה

סכום הלוואת משכנתא מהסוג הזה הוא גדול יחסית. בדרך כלל, ניתן להשיג הלוואה כזאת עד גובה של 50% מערך הנכס, כפי שייקבע על ידי שמאי מוסמך. כיון שכך, ניתן לפתור במכה אחת בעיות רבות שהצטברו עם השנים ולפתוח למעשה בדרך כלכלית חדשה.

ערבויות כנגד ההלוואה

כיון שנכס הנדל"ן שברשות הלווים משועבד לצרכי ההלוואה, אין צורך בערבים ו/או בערבויות נוספות כנגד ההלוואה. הדבר מקל מאד את התהליך ומקצר אותו.

העדר לחץ על הלווים

כיון שההלוואה שניתנה מבוטחת באמצעות הנכס הקיים, הלחץ המופעל על הלווים הוא קטן הרבה יותר. גם אם יהיו חלילה פיגורים בהחזרי התשלום, יעדיפו המלווים להגיע להסדר מאשר לחלט את הערבויות. עם זאת, אין בכך פתח להימנעות מהחזר או עיכובים. זאת כיון שהמחיר שלהם הוא גבוה מאד.

השפעה מזערית על האובליגו

ההשפעה של משכנתא כנגד נכס קיים על האובליגו היא מזערית. זאת, שוב, כיון שההלוואה מגובה בנכס קיים. לעיתים מזומנות קורה שהחזרי המשכנתא החדשה אינם עולים על אלה שהיו במשכנתא הישנה. הדבר תלוי, כמובן, במשתנים רבים. יעם המשתנים הללו ניתן למנות את גילם של הלווים, גובה ההכנסה החודשית או גובה המשכנתא הקיימת כנגד הנכס, לפני נטילת המשכנתא החדשה.

על פניו ניתן לומר, אם כן, כי בשיקולי הבחירה שבין משכנתא או הלוואה, נטילת משכנתא כנגד נכס קיים היא בהחלט האפשרות המועדפת. עם זאת, חשוב לציין שלא בכל מקרה ולא בכל מצב הדבר נכון בהכרח. כל לווה וכל משפחה הוא מקרה פרטני וייחודי. הדבר החכם ביותר לעשות הוא להתאים את הפתרון ללווה ולמצב הקיים.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך במציאת פתרונות פיננסיים מותאמים ליכולות ולמצב הייחודי שלהם. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציג מטעמנו יצור אתכם קשר בהקדם. איש המקצוע שלנו ילווה אתכם החל מרגע יצירת הקשר ועד למציאת הפתרון המתאים וליישום שלו בשטח.