title
לחצו להתקשרות:


משכנתא הפוכה לבעלי נכסים

משכנתא הפוכה הינה למעשה הלוואה שבעלי נכס נדל"ן מקבלים בתמורה למשכון הנכס. זה משמש ערבות כנגד החזר ההלוואה והריבית. מהי בדיוק משכנתא הפוכה? מי זכאי לקבל משכנתא כזאת? כיצד מתבצע פירעון ההלוואה? מתי ניתן ליטול משכנתא הפוכה? היכן ניתן להשיג אותה? בשורות הבאות נרחיב עוד את היריעה בדוגיות הללו ובאחרות.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי נכסים המעוניינים בכך, לקבל משכנתא על חשבון נכס קיים המשמש כערבות להלוואה. אם יש לך נכס נדל"ן ואם יש לך צורך בסכום כסף גדול בתוך זמן קצר, הגעת למקום הנכון. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם להמשך התהליך. כדאי לעשות כבר כעת את הצעד הראשון לקראת היחלצות ממצוקה פיננסית.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

משכנתא הפוכה – הסבר מורחב על משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה הינה למעשה משכנתא לכל מטרה. ואולם ישנם שני הבדלים בין משכנתא לכל מטרה לבין משכנתא הפוכה: הראשון – נטילת משכנתא לכל מטרה כרוכה גם בתשלום החזר חודשי, הכולל את הקרן והריבית. לעומת זאת, משכנתא הפוכה איננה כרוכה בהחזר חודשי. הקרן והריבית יעברו למלווה, אם מתקיים אחד משלושת התנאים הבאים: א' – אם שני בני הזוג שנטלו את ההלוואה יעזבו את ביתם ויעברו לבית אבות או למוסד סיעודי. ב' – אם שני בני הזוג ילכו לעולמם. ג' – אם הדירה שתמורתה ניתנה המשכנתא ההפוכה תימכר לצד שלישי. במקרה הזה, המלווה מקבל בחזרה את הסכום שהלווה, כולל ריביות והצמדה. שאר הסכום עובר לבעלי הדירה.

משכנתא הפוכה – מי זכאי לה ומתי

עניין הזכאות לקבלת משכנתא הפוכה איננו חד משמעי. לרוב נהוג לומר שמי שעבר את גיל 60 ויש ברשותו נכס נדל"ן יכול לקבל הלוואה ללא החזר חודשי – קרי משכנתא הפוכה. אלא שגופים פיננסיים רבים מעניקים הלוואת משכנתא מהסוג הזה רק בגילאים מאוחרים יותר, או לאחר בדיקה מקיפה יותר של הלווים. מבחינת המלווה, מדובר ברכישת דירה, כאשר בתוכה נמצאים דיירים שהם דיירים מוגנים למעשה. רק בהתקיים התנאים שהוזכרו בסעיף הקודם, יוכל המלווה לקבל את כספו בחזרה, כולל ריביות והפרשי הצמדה. אין למלווה שום כלי, חוקי או אחר, לכפות על נוטלי ההלוואה להחזיר אותה שלא במסגרת התנאים דלעיל.

אופן הפירעון של משכנתא הפוכה והיכן משיגים אותה

פירעון המשכנתא על חשבון נכס קיים, הוא פשוט: כשהדירה נמכרת, המלווה נוטל תחילה את הכסף המגיע לו. מדובר בקרן ההלוואה, הריביות והפרשי ההצמדה. רק לאחר מכן, מקבלים בעלי הנכס או היורשים שלהם את יתרת הסכום. גודל הסכום המשולם למלווים הוא פונקציה ישרה של אורך הזמן שחלף מאז התקבלה המשכנתא ועד לרגע שהנכס נמכר. עם הגופים המעניקים משכנתא הפוכה ניתן למנות בנקים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים.

אם יש לך צורך בנטילת משכנתא הפוכה או הלוואת משכנתא, הגעת למקום הנכון. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציגים מטעמנו יחזרו אליך בהקדם. בהתאם לנתונים שיתקבלו. בהמשך, יתאימו המומחים שלנו את ההלוואה הטובה והמתאימה ביותר עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת מציאת פיתרון פיננסי הולם.