title
לחצו להתקשרות:


משכנתא לנחים ובעלי מגבלויות

לרוב אזרחי ישראל לא קל להגיע לדירה משלהם בימינו, אבל ישנה קבוצת אוכלוסייה שעבורה הקושי גדול במיוחד – נכים ובעלי מוגבלויות.

יש לכך 4 סיבות: במקרים רבים הכנסותיהם של בעלי מוגבלויות נמוכות יחסית עקב הקושי למצות את פוטנציאל ההשתכרות, ההוצאות מרובות (בגלל הטיפולים הרפואיים ההכרחיים), חלק גדול מהדירות לא מתאים לצרכי נכים ובעלי מוגבלויות ובנוסף לפעמים קשה לקבל משכנתא לנכה בגלל שחברות הביטוח מערימות קשיים על ביטוח חיים לבעלי מוגבלויות.

על-מנת לעזור לפלח אוכלוסייה זה, מסייעת המדינה בקבלת משכנתאות לבעלי מוגבלויות (דרך משרד השיכון) ובמקרים מסוימים ניתן לקבל גם מענק כספי לצורך רכישת דירה ראשונה לנכה (דרך הביטוח הלאומי).

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מהם התנאים לקבלת למשכנתא לנכים בתנאי זכאות?

על-מנת שבעלי מוגבלויות יוכלו לקבל משכנתאות לנכים בתנאי זכאות מועדפים, הם צריכים להשתייך לאחת הקטגוריות הבאות:

* בעלי דרגת אי כושר של לפחות 75%

* בעלי תעודת עיוור

* נכים המתניידים בעזרת כיסא גלגלים וברשותם אישור (ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון) על כך שהם רתוקים לכיסא זה

במקרים אלה מקבלים בעלי המוגבלויות תוספת משמעותית לניקוד המצטבר לטובת תעודת זכאות. הניקוד הבסיסי נקבע בהתאם למצב המשפחתי, הגיל, מספר הילדים אם ישנם, מספר האחים והאחיות של מבקש המשכנתא, אורך השירות הצבאי (או לחילופין שירות לאומי) וגם שירות מילואים פעיל מוסיף נקודות.

בעלי תעודת זכאות שהם גם נכים (ונכללים בקטגוריות הנ"ל) מקבלים משכנתאות לבעלי מוגבלויות בריבית נמוכה ובתנאי החזר נוחים.

גובה המשכנתא הנ"ל נקבע בהתאם למספר הנקודות. בחלק מהמקרים נדרשת משכנתא נוספת, ונכים שמבקשים אותה מהבנקים השונים נתקלים במשוכה לא פשוטה: הצורך בביטוח חיים לצורך קבלת משכנתא והעובדה שחברות הביטוח לא ששות לבטח נכים. יצוין כי ישנן יוזמות שונות לשנות את החוק כך שהבנקים יהיו מחויבים להעניק משכנתאות לנכים בהתאם להון הראשוני שברשותם ולגובה הכנסתם החודשית, גם ללא ביטוח חיים.

סיוע מביטוח לאומי לרכישת דירה ראשונה לנכה

בנוסף לאפשרות לקבל משכנתא לנכים בתנאים נוחים, זכאים בעלי מוגבלויות, בחלק מהמקרים, גם לסיוע מהביטוח הלאומי – בדמות הלוואה לרכישת דירה ראשונה למחוסר דיור, מענק לרכישת דירה ראשונה לנכה או מענק להחלפת דירה.

הלוואה לרכישת דירה ראשונה ניתנת לנכים בדרגה של 20% ומעלה ומאפשר למשל לכסות חלק של משכנתא לנכה. גובה ההלוואה משתנה בהתאם לדרגת הנכות ופרמטרים נוספים.

מענק לרכישת דירה ראשונה למחוסרי דיור בעלי מוגבלויות מהווה הון עצמי שגם הוא הכרחי לצורך קבלת משכנתאות לנכים. המענק מיועד לרכישת דירה שמתאימה לצרכי נכים, ומדובר בסכום של כמה עשרות אלפי שקלים בהתאם לאחוזי הנכות וסוג הנכות.

מענק להחלפת דירה של נכה שהתגורר בקומה עליונה וכעת חייב לעבור לדירה בקומת נמוכה או בבניין בעל מעלית הוא בשיעור של כ-50,000 ש"ח, וגם הוא מהווה הון עצמי חיוני בדרך לקבלת משכנתא לבעלי מוגבלויות.

ייתכן ויעניינו אתכם כם כתבות הבאות:

משכנתא כנגד נכס קיים
משכנתא כנגד נדל"ן
משכנתא למוגבלים בבנק
משכנתא למוגבלים בבנק
הגדלת משכנתא
הגדלת משכנתא
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא למסורבי בנקים