title
לחצו להתקשרות:


תחנות יציאה במשכנתא ופירעון מוקדם

אחד הנושאים שנוטלי משכנתא חדשה או משפרי דיור פחות מתייחסים אליו, הוא תחנות יציאה במשכנתא והפירעון המוקדם של משכנתא חוץ בנקאית או משכנתא בנקאית.. מה המשמעות הכספית של הקדמת פירעון המשכנתא? כיצד ניתן למנוע, או לכל הפחות לחסוך בעמלות הפירעון המוקדם בעת הרחבת משכנתא או מיחזור משכנתא? מהן תחנות יציאה במשכנתא ומה המשמעות הכספית שלהן? המאמר שלפניכם עוסק בנושאים הללו בהרחבה.

היועצים הפיננסיים של המקור במשכנתא אופטימלית מסייעים למעוניינים בכך במציאת הלוואת משכנתא המתאימה ביותר לצרכים וליכולת ההחזר שלהם. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר או באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית או יועץ מיומן יצרו אתכם קשר בהקדם. הם ילוו אתכם מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת המשכנתא בפועל וסיום עסקת הרכישה. המומחים של המקור במשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

פירעון משכנתא מוקדם ומשמעותו

הזדמנות לביצוע פירעון מוקדם של משכנתא הינה ללא ספק אירוע חיובי עבור הלווים. בדרך כלל, פירעון מוקדם של משכנתא מתאפשר אם סכום כסף גדול הגיע לידי משלמי המשכנתא – שחרור קרן השתלמות, חיסכון לטווח ארוך, כספי ירושה וכמובן – זכייה בהגרלה. היתרונות של פירעון משכנתא מוקדם הם לא מעטים. להלן היתרונות העיקריים:

הקטנה או הפסקה של תשלומי המשכנתא

הפסקה או אפילו הקטנה של החזר משכנתא חודשי משחררת בבת אחת סכום כסף משמעותי בכל חודש. פתיחת בסכום שהתפנה ניתן יהיה להשתמש למגוון מטרות, החל מהטיול לחו"ל שכל כך רציתם, וכלה בשיפוצים נרחבים בבית.

חיסכון בתשלומי ריבית

תשלומי המשכנתא, בעיקר בשנים הראשונות, כוללים מרכיב של תשלומי ריבית.  בתחילת הדרך, החלק של הריבית גבוה במיוחד. רק בזמן כל שהוא לקראת אמצע תקופת המשכנתא, המצב משתנה. אם סגירת המשכנתא או חלק ממנה מתבצעת קרוב יותר לרכישת הנכס, נחסך גם חלק גדול מתשלומי הריבית.

חיסכון בתשלומי ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הוא מרכיב נוסף לתשלומי המשכנתא. ביטוח המשכנתא אמור למנוע מצב שבו אחד מנוטלי המשכנתא הולך לעולמו, ונטל ההחזרים של יתרת המשכנתא נופל על בן / בת הזוג בלבד. לחילופין, הביטוח נועד למנוע מצב שבו שני בני הזוג הולכים חלילה לעולמם, והנושים, קרי הגופים שהעניקו את המשכנתא, מוכרים את הנכס ומסלקים ממנו את הילדים.

ביטוח משכנתא, עם זה שהוא מבטיח את החזרי המשכנתא ללווים, משקף את רמת היכולת ואת רמת הסיכון שהמבטח נוטל. אם נוטלי המשכנתא הם אנשים צעירים ובריאים, אזי ביטוח המשכנתא מתבטא בסכום חודשי קטן מאד. אבל אם המצב הוא אחר, סכומי הביטוח עולים. עם המרכיבים המעלים את פרמיית הביטוח ניתן למנות את גילם ומצב הבריאות של נוטלי המשכנתא. בנוסף, אם נוטלי המשכנתא משתמשים בתרופות באופן קבוע או מעשנים, גם אז הפרמיה מטפסת.

סגירת המשכנתא או חלק ממנה מפחיתה בצורה ניכרת גם את דמי ביטוח המשכנתא. מדובר בחיסכון של מאות שקלים בחודש, שבא לידי ביטוי באופן מיידי.

תחנות יציאה במשכנתא ועמלת פירעון מוקדם

הבקשה לפירעון מוקדם של הלוואת משכנתא, תגרור איתה תמיד עמלת פירעון מוקדם. בציבור מכונה עמלת הפירעון המוקדם "קנס משכנתא", מה שלא עושה צדק עם הבנק או כל גוף אחר שהעניק הלוואת משכנתא לרכישת דירה. לעיתים מזומנות, פירעון המשכנתא אכן מסב לגוף הפיננסי הפסד שעלול להיות גדול למדיי. להלן הגורמים הקובעים את גובה עמלת הפירעון המוקדם:

עמלה תפעולית

עמלה תפעולית היא עמלה הנגבית בכל מקרה של פירעון מוקדם של הלוואה, כולל הלוואת משכנתא. גובה העמלה הוא כמה עשרות שקלים. מדובר בסכום זניח יחסית לסכומי הכסף שמדובר בהם בפירעון משכנתא, מה שהופך את הניסיון (שלא יצליח ממילא) לבטל את העמלה למיותר.

עמלת אי הודעה מראש

מדובר בעמלה הנגבית בכל מקרה של פירעון משכנתא ללא הודעה מראש. על פי הנהלים, קיימת דרישה מצד הבנקים להודיע להם לפחות עשרה ימים מראש על הכוונה לפרוע את המשכנתא או חלק ממנה. זאת, תוך ציון הסכום שיש בכוונת הלווים לפרוע. ההודעה מראש נדרשת לבנקים לתכנון הפעילות העתידית בכסף שהוחזר להם. הימנעות מהודעה מראש, תגרום לחיוב בעמלה בגובה 0.1% מגובה הסכום שנפרע. המשמעות – על כל 10,000 ₪ תחול עמלה של 10 ₪. על מיליון שקלים – ישלמו הלווים עמלה של 1,000 ₪.

עמלת מדד ממוצע

עמלת מדד ממוצע תחול על החלק במשכנתא שנלקח במסלול צמוד למדד. בנוסף, העמלה תיגבה רק אם פירעון המשכנתא בפועל מתבצע בין הראשון לחודש ל-15 בחודש. גובה העמלה הוא הכפלת סכום הפירעון במחצית המדד הממוצע של 12 החודשים האחרונים. לדוגמא – פירעון של 500,000 ש"ח, כאשר המדד הממוצע הוא 2% לשנה, יגרור עמלה של 5,000 ₪, שהם 1% מהסכום שנפרע.

פירעון המשכנתא לאחר ה-15 לחודש מונעת את העמלה הזאת. לעומת זאת, הלווים יחויבו במלוא המדד לאותו החודש.

לפיכך, העצה שניתן לתת במקרים הללו היא כדלקמן:

אם המדד הבא צפוי להיות גבוה על פי ההערכות, כדאי לפרוע את המשכנתא בהקדם ולהימנע מחיוב במדד גבוה. לעומת זאת, אם המדדים נמוכים בדרך כלל, כדאי פשוט לחכות ולשלם עמלה רק לפי המדד האחרון.

עמלת היוון בעקבות פירעון מוקדם

עמלת ההיוון הינה הסכום הגדול ביותר שהבנק או הגוף שהעניק את המשכנתא, עלול לגבות מהלווים המבקשים לפרוע את המשכנתא, כולה או חלקה, פירעון מוקדם. מדובר למעשה בחישוב הרווח או ההפסד העתידי של הלווים כתוצאה מהפירעון המוקדם. בהליך מיחזור משכנתא, נלקחת עמלת ההיוון כחלק אינטגראלי מחישוב ההוצאות הכרוכות בביצוע מחזור משכנתא.

חישוב הרווח או ההפסד מתבצע על בסיס הריביות הנהוגות בשוק עבור משכנתא או הלוואה לתקופה שנותרה עד לפירעון המשכנתא על פי המועד המקורי שלה. אם הריביות הקיימות בעת ביצוע הפירעון המוקדם גבוהות יותר, מרבית הסיכויים שביצוע פירעון מוקדם של משכנתא לא יגרור עמלה. אבל אם הריביות הנהוגות ביום פירעון המשכנתא נמוכות מהריבית המקורית על המשכנתא, הקנס עלול להיות גבוה מאד.

בלשון ברורה יותר

אם הריבית על המשכנתא המקורית הינה 3%, והריבית על משכנתא לתקופה שנותרה ביום הפירעון היא 4%, הרי שפירעון המשכנתא לא יהיה כרוך בעלמה כל שהיא. זאת ועוד – ייתכן מאד שהבנק יימנע מלגבות את עמלת המדד הממוצע ואולי אפילו עמלת אי הודעה מראש.

משכנתא כנגד נכס קיים
משכנתא כנגד נדל"ן
משכנתא למוגבלים בבנק
משכנתא למוגבלים בבנק
הגדלת משכנתא
הגדלת משכנתא
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא למסורבי בנקים

אבל אם המצב הוא הפוך – קרי המשכנתא המקורית היתה על 4% ואילו כיום הריבית על משכנתא היה 3%, כי אז ישלמו הלווים את מלוא ההפרש עבור הזמן שנותר. התשלום עלול להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים, בכפוף להפרשי הריבית מצד אחד ולגובה הסכום הנפרע מצד שני.

החשיבות של תחנות יציאה במשכנתא

עמלת ההיוון היא בדיוק העמלה שבגללה כדאי לקחת משכנתא הכוללת תחנות יציאה מהמשכנתא בכל 5 שנים. תחנות היציאה "מרעננות" את ההסכם בין הצדדים. מצד אחד, אם במהלך 5 השנים הללו יחולו שינויים דרסטיים בריבית הפריים, עלולים החזרי המשכנתא להשתנות. מצד שני, אם ללווים יש כוונה להחזיר חלק מהמשכנתא או את כולה לפני תום המועד המקורי לסיום ההלוואה, תחנות יציאה הן חיוניות. עוד נקודה למחשבה – גם במשכנתא בריבית משתנה, עלייה בריבית הפריים תשנה את החזרי המשכנתא. לפיכך, קביעת נקודות יציאה איננה משנה בצורה מהותית את הסכם ההלוואה.

פירעון מוקדם של המשכנתא בנקודת היציאה שהוגדרה מראש, לא תהיה כרוכה בעמלות. זאת, למעט עמלה תפעולית של כמה עשרות שקלים, תוך הנחה שהלווים הודיעו מראש לבנק על הפירעון המוקדם (ראה סעיף ההודעה מראש). אבל היתרון הגדול של תחנות יציאה הוא שגם אם התבצע פירעון מוקדם של משכנתא לפני נקודת היציאה הבאה, תחושב עמלת ההיוון, אם היא קיימת, רק עד לנקודת היצירה. ההבדל הוא משמעותי, ועשוי להתבטא בכמה עשרות אלפי שקלים.

היועצים הפיננסיים של המקור במשכנתא אופטימלית מסייעים לרוכשי דירה פוטנציאליים בתכנון והשגת המשכנתא המתאימה ביותר ליכולות ולצרכים שלהם. אם אתם עומדים בפני רכישת דירה חדשה ומעוניינים לתכנן את המשכנתא בצורה הטובה ביותר, זה המקום עבורכם. צרו קשר כבר כעת באמצעות האתר ויועצת או יועץ פיננסי שלנו יצרו אתכם קשר בהקדם. אנשי המקצוע שלנו ילוו אתכם מרגע יצירת הקשר ועד לסיומה המוצלח של עסקת הרכישה. זאת, תוך תכנון שעשוי לחסוך עשרות אלפי שקלים.

המקור במשכנתא אופטימלית פועל בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים. צרו קשר כעת והצטרפו ללקוחות המרוצים שכבר רכשו את בית החלומות שלהם.

אהבתם את המאמר? אולי תרצו לקרוא גם

מסורבי משכנתא בבנק, משכנתא למסורבים בבנק
מסורבי משכנתא בבנק
משכנתא לבעלי מוגבלויות
משכנתא לבעלי מוגבלויות
משכנתא לגרושים
משכנתא לגרושים
משכנתא לכל מטרה
משכנתא לכל מטרה