title
לחצו להתקשרות:


מחיקת חובות בהוצ"פ דרך פש"ר

אדם שנקלע למצב שבו אינו יכול לשלם את חובותיו עלול לשלם מחיר יקר על כך, ולסבול מפגיעה משמעותית בשגרת חייו.

בפרט כך הדבר אם כנגד אותו אדם, למשל בעל עסק שלא שילם לספקים שלו עבור סחורה שקיבל, נפתח תיק הוצאה לפועל. במקרה כזה, בעקבות אי תשלום החובות עלולה ההוצאה לפועל, או בשמה הרשמי רשות האכיפה והגבייה, לעקל את רכושו של האדם כולל דירת מגורים, למנוע את יציאתו מהארץ ובמקרים קיצוניים אף להוציא כנגדו צו הבאה וצו מאסר.

על-מנת להימנע מעוגמת הנפש ומהפגיעה המשמעותית באיכות החיים שכרוכה בהליכי ההוצאה לפועל מומלץ כמובן קודם כל להתנהל בזהירות ולהשתדל לא להתחייב על הוצאות שאין ביטחון שניתן יהיה לעמוד בהן. יחד עם זאת, במציאות הכלכלית והעסקית של ימינו כל אדם עלול להיקלע למצב שבו הוא לא מסוגל לשלם את חובותיו – במקרים אלה ישנה דרך נוספת – מחיקת חובות בהוצאה לפועל דרך הליך מהיר של פשיטת רגל

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

להליך פשיטת רגל ישנם יתרונות וחסרונות, ועוד לפני שבוחנים אופציה זו מומלץ לשקול את האפשרות של איחוד תיקים בהוצאה לפועל כדרך להסדרת החוב וחזרה להתנהלות כלכלית ללא מגבלות.

מתי כדאי לבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

בלא מעט מקרים אדם שנקלע לתסבוכת כלכלית חייב כסף לכמה גורמים ועל כן נפתחים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל ע"י מספר בעלי חוב.

במצב שכזה כדאי לשקול את האופציה של איחוד תיקים – תהליך שמטרתו היא לסייע לחייב להתמודד באופן טוב יותר עם המצב שנוצר ולהקל עליו להחזיר את החובות השונים.

לשם איחוד התיקים יש להגיש בקשה מסודרת לרשות האכיפה והגבייה, ואם הבקשה מתקבלת יאוחדו כל התיקים לתיק אחד וייקבע סכום חודשי קבוע שאותו יידרש החייב לשלם באופן שוטף עד להשלמת החזר כלל החובות.

היתרון העיקרי של איחוד תיקים בהוצאה לפועל הוא חופש הפעולה המלא, או הכמעט מלא, המוענק לאדם (כל עוד הוא כמובן משלם את הסכום החודשי שנקבע במסגרת ההליך).

החיסרון המשמעותי ביותר הוא שאין אפשרות לקבל הפטר מחוב כזה או אחר, כך שהאדם נשאר למעשה חייב לאורך כל תקופת ההחזר ולפעמים אפילו לשארית חייו.

הגשת בקשה לאיחוד תיקים: ישנם 2 טפסים ייעודיים להגשת בקשה שכזו – טופס 568 (בקשה לאיחוד תיקים) וטופס 222 (בקשה לצו תשלומים/ חייב מוגבל/ איחוד תיקים).

אל הטפסים הנ"ל יש לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי העדכני של החייב וכן כתב ויתור סודיות, כך שרשות האכיפה והגבייה תוכל לקבוע מהו ההחזר החודשי שהאדם יכול לעמוד בו. בין השאר יש לספק צילום נסח רישום של הדירה (או הסכם שכירות), צילום רישיון רכב שבבעלותו של החייב או בני המשפחה האחרים, רשימה מפורטת של תכולת הדירה, צילום חשבונות חשמל בחצי השנה האחרונה, צילומי חשבונות בנקים (כולל קופות גמל, ניירות ערך, תשלומי משכנתא, הוראות קבע, תנועות בכרטיסי אשראי וכו'), צילומי תלושי משכורת או דוחות מע"מ, ועוד.

בנוסף, על-מנת שרשות האכיפה והגבייה תדון בבקשה לאיחוד תיקים, יש לשלם 3% מתוך כלל החובות ולצרף אישור על ביצוע תשלום זה. כמו כן יש להמשיך ולשלם מדי חודש, עד לקבלת ההחלטה בעניין (שמתקבלת לאחר חקירת יכולת), 3% מסכום החובות המאוחדים.

באופן עקרוני התשלום החודשי ייקבע כך שהאדם יחזיר את חובותיו תוך שנתיים עד 4 שנים. פרק הזמן נקבע בהתאם לסכום החוב, כשלמשל אם סך החובות עומד על 20,000 ₪ עד 100,000 ₪ יוקצו 3 שנים להשלמת החזר החובות, אלא אם כן בעלי החוב הסכימו לפריסה לתקופה ארוכה יותר.

חשוב לציין כי לא את כל תיקי ההוצאה לפועל ניתן לכלול במסגרת הליך איחוד תיקים. בפרט לא ניתן לאחד תיקי מזונות, תיקים בעניינים שאינם כספיים ובהם משכנתא וכן תיקים שנמצאים בבירור משפטי.

היתרונות של הליך פשיטת רגל מהיר

במצבים שבהם האדם אינו מסוגל למלא את התחייבויותיו ולהחזיר את החובות שצבר, ובמיוחד כשמדובר על סכומים גדולים, מאפשר לו החוק לבצע הליך משפטי שנקרא "פשיטת רגל" ואשר מספק לו הגנה מפני הנושים – ובעיקר את האפשרות לשקם את חייו.

ההליך כולל 4 שלבים: הגשת בקשה לפשיטת רגל, מתן צו כינוס נכסים ע"י בית משפט, מתן צו פשיטת רגל ומתן צו הפטר.

בקשה לפשיטת רגל מוגשת לכונס הרשמי ב-3 עותקים, בצירוף דין וחשבון המפרט את גובה החוב, הנסיבות שהובילו להיווצרותו והאם ישנם נכסים שניתן לשעבדם בגין החוב. כמו כן נדרשת הגשת כתב ויתור על סודיות.

מתן צו כינוס נכסים הוא השלב הבא, ובדרך כלל נלווים אליו צו תשלומים והקפאת ההליכים נגד החייב – כלומר נכסי האדם מועברים לפיקוח כונס הנכסים עד להחלטה סופית בתיק, ונקבע סכום חודשי שעל האדם להחזיר לבעל/י החוב. כמו כן נדרש החייב להגיש באופן שוטף דוחות אודות התנהלותו הכלכלית ובפרט הוצאותיו והכנסותיו.

מתן צו פשיטת רגל מתבצע בתום דיון בבקשה לפשיטת רגל. הדיון מתקיים בדרך כשנה וחצי אחרי מתן צו כינוס הנכסים, כשבפרק זמן זה מתבצעת חקירת יכולת כלכלית של החייב ומגובשת תוכנית פירעון. ההחלטה אם לתת צו זה מושפעת בעיקר מחוות הדעת של המנהל המיוחד שמלווה את התיק וביצע את חקירת היכולת של האדם וכן עקב אחר התנהלותו הכלכלית, וגם נושיו של החייב משתתפים בדיון בבית המשפט ורשאים להביע את עמדתם.

צו הפטר ניתן במקרים מסוימים מיד עם מתן צו פשיטת הרגל (זהו צו הפטר לאלתר). במקרים אחרים ניתן צו הפטר מותנה, שייכנס לתוקף לאחר שהחייב ישלם חלק נוסף מחובותיו, לרוב בפרק זמן של עד 4 שנים, וזאת בהתאם לתוכנית הפירעון שנקבעה עבורו.

צו הפטר לאלתר וצו הפטר מותנה שנכנס לתוקף פוטרים את האדם משארית חובותיו (פרט למקרים ספציפיים כמו מזונות, חובות שנוצרו במרמה או קנסות) ומגן עליו מפני תביעות בגין חובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל – ולמעשה הוא יכול להתנהל בחופשיות וכמעט ללא מגבלות.

המגבלות של הליך פשיטת רגל

מי שהוכרזו כפושטי רגל אינם רשאים לעסוק בעריכת דין, בתיווך מקרקעין ובקבלנות.

כמו כן פושט רגל מנוע מלהתמודד בבחירות לרשויות המקומיות, ובמקרים מסוימים הוא לא יוכל לנהל חשבון בנק באשראי (ועל כן יתקשה לנהל עסק חדש אם ירצה בכך).

לכל מי שהמגבלות הנ"ל רלוונטיות לגביו מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על-מנת לקבל החלטה מושכלת אם לפנות להליך פשיטת רגל או להעדיף איחוד תיקים. בנוסף עשוי עורך דין בעל ניסיון בהוצאה לפועל להסיר מגבלות בעקבות הליך פשיטת רגל שכבר הושלם וניתן בו צו הפטר.

למה כדאי להיעזר בעו"ד מגשר בהוצאה לפועל?

בשנת 2013 יצאה לדרך רפורמה שנועדה לקצר משמעותית את פרק הזמן שבו מתבצע ההליך.

הרפורמה, שהונהגה ע"י כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל, מקציבה 4.5 שנים לכל היותר להשלמת התהליך – כשלמעשה מי שמשתף פעולה עם רשות האכיפה והגבייה, ובפרט אם הוא נעזר בעו"ד מגשר בעל ניסיון בתיקי הוצאה לפועל, יכול להשלים את פשיטת הרגל אפילו תוך 18-24 חודשים.

בנוסף, עורך דין שמתמחה בתחום ההוצאה לפועל משפר משמעותית את סיכויי אישור הבקשה להפטר ולמחיקת החובות, ומאפשר לאדם לצאת לדרך חדשה באמת, ובזמן קצר ביותר.