title
לחצו להתקשרות:


הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס

הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים נועדו לכיסוי חובות דרך לקיחת משכנתא חוץ בנקאית, כאשר כל הדרכים האחרות חסומות. נטילת הלוואה כנגד נכס קיים עשויה גם להיות השלב הראשון בדרך להיחלצות ממצב פיננסי בעייתי.

המומחים של המקור למשכנתא חוץ בנקאית יסייעו לכם בהשגת הלוואה חוץ בנקאיות כנגד הבית או הדירה שלכם בתנאים טובים ובהתאמה מוחלטת לצרכים שלכם. לאחר נטילת ההלוואה נין ואפילו צריך ליצור תוכנית שתאפשר היחלצות מהמצב הקיים ומעבר לקבלת הלוואות מהבנקים בתנאים טובים ובריביות סבירות.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות כנגד נכסים למסורבי בנקים

למי נועדו הלוואות כנגד נכס קיים

הלוואה כנגד שיעבוד נכס קיים (נקרה גם הלוואות משכנתא חוץ בנקאית) נועדה לבעלי דירות או נכסי נדל"ן אחרים, שנקלעו לחובות ואינם יכולים ליטול הלוואות דרך גורמים בנקאיים או אפילו חוץ בנקאיים. בדרך כלל מדובר בלווים שהם מוגבלים בבנק או נמצאים בהליך כינוס נכסים וחשבונות הבנק שלהם מעוקלים. בעלי חוב מהסוג הזה מסורבים אוטומטי בבואם ליטול הלוואות דרך הבנק. זאת בעקבות הנחיות בנק ישראל בנושא, המונעות מהבנקים כל אפשרות להיענות לבקשת הלוואה של מי שהוא מוגבל בחשבון הבנק.

הבעיה של חלק ניכר מבעלי הנכסים המצויים במצב הזה טמונה בעובדה שבלי סכום כסף משמעותי, הם לא יכולים להתחיל הליף של היחלצות מהמצב הקיים. מצד שני – המצב הקיים איננו מאפשר להם לגייס הלוואות דרך בנקים, בתנאים מתקבלים על הדעת. זהו סוג של מלכוד, שהדרך היחידה להיחלץ ממנו היא השגת סכום כסף גדול. הסכום הזה יאפשר לבעל החוב, בסיוע של אנשי מקצוע מיומנים, לצאת ממעגל הקסמים הבלתי נגמר.

הלוואה עם שעבוד מדרגה ראשונה

הלוואה כנגד נכס קיים ניתנת כנגד שיעבוד של עד 60% (שישים אחוזים) מערך הנכס הקיים, בעבור ההלוואה. אם מדובר בנכס שאין עבורו משכנתא קיימת, הרי שמדובר בשעבוד מדרגה ראשונה. כנגד מתן ההלוואה תירשם הערת אזהרה לטובת הלווים. את סכום ההלוואה יקבל הלווה לחשבון הבנק שלו, ויתחיל להחזיר את ההלוואה בתוספת הריבית בעבורה.

תנאי ההלוואה:

ריבית: בעבור הלוואה מהסוג הזה, הריביות הן גבוהות יחסית. הסיבה לכך איננה רמת הביטחונות, אלא העובדה שהלווה נחשב לבעייתי. המלווים לוקחים בחשבון שלווה שהיה בעייתי לפני נטילת ההלוואה, עלול להיות בעייתי עוד יותר בהמשך. החובות המרובים, ההוצאה לפועל והמוגבלות בחשבון הבנק הם הטריגרים המעלים את הריבית. אחד התנאים הנהוגים בהלוואות מהסוג הזה הוא התחייבות לתשלום מלוא הריבית, גם במקרים שבהם ההלוואה תוחזר לפני תום תקופת הפירעון שלה.

פריסת הלוואה: החזרי ההלוואה יכולים להתפרס על פני מספר שנים, באשר הריביות בהתאם. בכל חודש יכלול ההחזר את מלוא הריבית בעבור החודש החולף, בצירוף החזר הקרן. כך, ההחזר עבור הלוואה של 200,000 ₪ לתקופה של 100 חודשים, יהיה בחודש הראשון 4,000 ₪. 2,000 מתוכם יהיו החזרי הקרן, ואילו 2,000 השקלים האחרים יהיו החזרי הריבית החודשית. בחודש שלאחריו יהיה ההחזר 3,980 "ח – 2,000 ₪ מתוכם יהיו החזרי הקרן ואילו 1,980 ₪ יהיו תשלומי הריבית עבור יתרת ההלוואה.

הצמדה: בנוסף לריביות, ההלוואה תהיה בדרך כלל צמודה למדד, משמע תוספת של 2% לשנה.

נקודות יציאה: ניתן להחזיר את הקרן בכל זמן נתון. ואולם תשלומי הריבית אינם נפסקים. מלכתחילה מתחייב הלווה להחזיר את כל הריבית עבור כל תקופת ההלוואה.

הלוואה עם שעבוד מדרגה שנייה

בשורות דלעיל דובר עם שעבוד נכס שאין תמורתו משכנתא. אם בעבור הנכס קיימת משכנתא, התוצאה היא שניתן לרשום בטאבו הערת אזהרה מדרגה שנייה. הנהנה הראשון ממכירת הנכס הוא הבנק או הגוף המעניק את המשכנתא. רק לאחר מכן יכול מי שהעניק את ההלוואה לגבות את החוב שלו. כיון שכך, אחוזי הריבית משתנים והם כמובן גבוהים יותר. עם זאת, גם ההחזרים בעבור ההלוואה הזאת ניתנים לפריסה לתקופות משמעותיות.

התנאים לנטילת הלוואה כנגד נכס קיים

על מנת שניתן יהיה לשקול נטילת הלוואות כנגד נכסים, צריכים להתקיים כמה וכמה תנאים הכרחיים:

מטרת ההלוואה: חשוב מאד להבין שהלוואה בתנאים כאלה לא ניתן לקחת בכל זמן, ולא לכל מטרה. המטרה היחידה או החשובה ביותר שיש לשקול במצבים הללו היא היחלצות ממצב פיננסי בעייתי. נטילת הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס קיים בתנאים כאלה, חייבת להיות רק השלב הראשון בדרך ליציאה מתהום כלכלית. בכל מקרה אחר, הלוואות כנגד נכסים קיימים בתנאים הללו הן מרשם לשקיעה עמוקה יותר. אם ההלוואה היא למטרות עסקיות, יש לקחת בחשבון שהחישוב של ערך הנכס עלול להתבצע על פי תקן 19 – כלומר תקן מחמיר שמטרתו להבטיח את שההלוואה תוחזר במלואה. אף שלא מדובר בתקן מחייב, גופים פרטיים רבים פועלים על פי ההנחיות שלו.

הכנסה כספית מספקת: לא ניתן בשום פנים ואופן לקחת הלוואה מהסוג המצוין לעיל בתנאים האמורים, אם ההכנסה של הלווה איננה גבוהה מספיק. לדוגמא, החזר חודשי על הלוואה בסך 200 אלף שקלים עלול להגיע עד לכדי ארבעת אלפים שקלים בחודש. החזר כזה, עבור מי שהכנסתו אינה גבוהה מספיק, עלולה לדרדר אותו עוד יותר ולהעמיד אותו במצב בלתי אפשרי

חלוקה נכונה של ההלוואה: כיוון שמדובר בהלוואה בסכומים ובהחזרים גבוהים יחסית' כדאי מראש לחלק את ההלוואה בצורה שתתאים לתוכניות של הלווה לעתיד לבוא. אם ההלוואה נפרשה לזמן ארוך מדיי, הרע שעל הלווה יהיה לשלם את הריביות עבור כל התקופה. לעומת זאת, אם החזרי ההלוואה יתפרסו על תקופה קצרה מדיי עלולים ההחזרים להיות גדולים עד כדי כך שהלווה לא יוכל לעמוד בהם. לפיכך יש לתכנן בשום שכל את ההלוואה ואת ההחזרים שלה, כחלק מתוכנית הבראה כוללת שמטרתה להחזיר את הלווה לשיווי משקל כלכלי

חשוב לציין כאן שנטילת הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים היא הברירה האחרונה. מי שנוטל הלוואה כזאת מעוניין, לרוב, בשינוי המשוואה הכלכלית וחזרה להתנהלות נכונה. זאת, קרוב לוודאי, אחרי תקופה ארוכה של התנהלות שגויה או בלתי שקולה.

הלוואות חוץ בנקאיות והשלבים בדרך להבראה כלכלית

ישנם מספר שלבים בדרך לחזרה להתנהלות נכונה. אף שהדרך ארוכה ולעיתים מטלטלת, הרי שחשוב לדעת שהמטרה הסופית נראית לעין ונמצאת בהישג יד.

א' – חזרה להתנהלות נכונה מול הבנקים:  כדי שניתן יהיה להתחיל ולעבוד בצורה מסודרת מול הבנקים יש תחילה לבטל את כל הגורמים המונעים את הדבר. מי שהם מוגבלים בחשבון הבנק, חייבים להתמודד עם ההגבלה עד תום התקופה. מי שיש להם עיקול בחשבון הבנק, חייבים לשלם את החובות או להגיע להסדר עם הנושים. רק כך ניתן לשחרר את חשבון הבנק ולהחזיר אותו לפעילות נורמאלית.

ב' – פריסה מחדש של כל החובות: השלב הבא אחרי הסרת עיקול בחשבון הבנק הוא נטילת הלוואה בנקאית במטרה לפרוש מחדש את כל החובות שנותרו אחרי ההתמודדות עם הנושים השונים. בשלב הזה יש לקחת הלוואה בנקאית או הלוואת משכנתא חדשה. הסכום שיתקבל יכסה את ההלוואה החוץ בנקאית שנלקחה בתנאים פחות אופטימאליים, ויביא את הלווה לאיזון בחשבון הבנק שלו. ההחזרים עבור ההלוואה יתפרסו על פני שנים ארוכות, מה שיקטין מאד את ההחזרים החודשיים.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל באמצעות פשיטת רגל
פש"ר ומחיקת חובות
משכנתא לאחר פשיטת רגל
פשיטת רגל ומשכנתא
הסדר חובות בהוצל"פ באמצעות משכנתא חוץ בנקאית
הסדר חובות בהוצל"פ
משכנתא לחייבים ביוצאה לפועל
משכנתא והסדר חובות

ג' – התנהלות תקציבית נכונה: נטילת הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס ניטלה מלכתחילה על מנת להגיע לרגע הזה – השגת איזון תקציבי. מכאן ואילך, יש חשיבות מרובה בניהול נכון ומשכל של התקציב האישי והמשפחתי. מצב כזה של התנהלות בעייתית אסור שיחזור.

בשורות דלעיל הבאנו מידע חשוב בנושא הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכסים. החשיבות של המידע הזה טמונה בהבנה שתמיד ישנה אפשרות להיחלץ ממצבים כלכליים ופיננסיים בעייתיים. גם כשנראה שהמצב בלתי ניתן לפתרון, אנשי המקצוע של המקור להלוואת משכנתא אופטימלית יסייעו במציאת פיתרון פיננסי הולם. בראייה כוללת, הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס נדלן קיים היא בהחלט פתרון סביר, על אף כל המגבלות שלה.

אם אתם מצויים במצב פיננסי בעייתי ואם הבנקים אינם מספים לכם פתרונות איכותיים, זה הזמן ליצור קשר ולהתחיל את הדרך הארוכה לקראת יציאה מהבור הפיננסי שלכם. כדאי ליצור קשר כבר כעת ונציגים מטעמנו יחזרו אליכם בהקדם. הנציגים שלנו ילוו אתכם לאורך כל הדרך עד להיחלצות הסופית מהמצב הפיננסי ויצירת איזון תקציבי לאורך זמן.